Vision/strategi

Vision og strategi for Dameligaen

Som et af de vigtigste mål er det klart for alle, at Dameliga-klubberne skal være foregangsklubber for at trække dansk damebasket frem mod en bedre og mere synlig platform end det er tilfældet for nuværende.
Af nye mål i forhold til den oprindelige hvidbog ønskes det at fastholde minimum 8 hold og på sigt udvide til minimum 10 hold i Dameligaen, at fastholde de unge spillere fra YD og opefter og generelt udvikle elitementaliteten blandt spillere, dommere og ledere.

Dette vil også indebære nye og skærpede udfordringer med hensyn til organisation og ledelse i de respektive klubber.
Et andet vigtigt område er medlemsrekruttering og fastholdelse Klubberne i den bedste række (Dameligaen)skal være villige til at udvikle og udvide deres satsning på damebasket, hvis det skal have en mere fremtrædende plads i det danske mediebillede.

Kriterier for optagelse i Dameligaen tegner sig primært på følgende områder:


  • Styrkelse og udvikling i klubbernes organisation
  • Styrkelse af medlemsrekruttering og fastholdelse
  • Styrkelse af lederuddannelse

Baggrund
Damebasket har i en lang periode fungeret som en ikke særlig højt prioriteret del i klubberne. Målsætningerne for dameligaen er nu defineret i en tekst, som gerne skulle føre Damebasket videre. Dameligaen skulle gerne skabe bedre dame basketball. Dameligaen er etableret og skal bedre mulighederne for fremgang. Dameligaen vil gøre det legalt at stille krav til hinanden. Dameligaen har nu kørt i 3 år og er organisatorisk etableret. Det er også lykkedes at øge antallet af hold til 8 og at få flere kampe, fra 14 kampe (sæson 04-05), 18 kampe (sæson 05-06) til en form af en triple-turnering med 21 kampe i grundspillet sæson 06 - 07. Målet er at have minimum 10 hold i turneringen. I sæsonen 06-07 har vi endvidere på begyndt en styrkelse af dameligaens hjemmeside. Denne skal yderligere styrkes via hjælp fra klubberne.

Vision


  • En vækst- og udviklingsorientering i dansk damebasketball.
  • De klubber, som vil indgå i Dameligaen er bevidste om at udvikle eliten og at dette også indebærer at blive (dermed være) lokomotiv for en vækst i bredden af vor sport.
  • En kvalitets- og helhedsorienteret ledelseskultur
  • Gennem fastlæggelsen af fælles mål og normer skal alle involverede i dansk damebasketball udøve medansvar og medindflydelse på udviklingen. (Dette bør fastholdes ved, at klubberne altid stiller rimelige krav til hinanden)
  • Dameligaklubberne vil arbejde for en kraftig forbedring af ledelsen i alle klubber på alle niveauer, herunder en ansvarlig for klubbens dameaktiviteter.

Uddannelse
Ved en aktiv indsats med efter- og videreuddannelse ønsker vi at øge antallet og kvaliteten blandt trænere, dommere og ledere. For den enkelte er det målet, at alle er uddannede til de relevante opgaver, og ved en aktiv opfølgning skal det sikres at hver enkelt til stadighed kan udvikle sig.

Vi vil gerne styrke uddannelse og ved denne reviderede hvidbog har vi nedenstående punkter klubberne skal tilstræbe at afholde hvert år:
• Statistik
• C & el. B – dommerkursus
• Klubtræner – Basiskursus.

Disse kurser kan evt. arrangeres Dameligaklubberne i mellem /fællesskab. Der udover skal der afholdes et Dameligatrænermøde hvert år.

Kvalitetsforbedringer
Dameligaklubberne tilstræber uover uddannelse af ledere mv. arbejde for en uddannelse af og yde optimale træningsforhold for vore damespillere og talenter, som muliggør en maksimal udvikling af deres talent, og skabe forudsætninger for at uddannelse, arbejdsliv og elitesport kan hænge sammen. Dette indebærer krav til service og vejledning, samt økonomiske kompensationsordninger med den enkelte spiller, som fastholdes i skriftlige aftaler.